Origin of Uy

 
Search for another Origin
Surname

The Family Facts archive, with its rich historical information, can tell you everything from the lifespan of your ancestors to the very meaning of your last name. Every time you find a fact, we'll tell you what it means.


Origin of Uy

Total Records: 14 
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: the name came from the Wisigoths, a tribe of the Goths (people of Germania). It meant friend of freedom. It is found in central and southern France as well as Spain when these people settled in the Roman empire
Surnames: Segui, Seguin, Segur, Seguy
Submitted by: claude seguy
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Comes from Machutus. A Roman Catholic saint. Possibly he had to do with fishermen.
Surnames: Guijt, Guyt, Guit
Submitted by: Cornelis Heystek
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Dutch origin. Means chickens in the yard.
Surnames: Kuykendall, Kuykendoll, Kirkendahl, Kuykendall
Submitted by: Monica Kuykendoll
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Do not know the first name. He served in the Civil War. Was married to Francis Rose. He was my great grandfather.
Surnames: SURGUY
Submitted by: Sandra
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Some of the noblest families of France have been those whose names have been in the Huguenot history. For centuries prior to the reformation their names had become famed for distinguished services. One of these old famous French names is DuPuy, or it is also spelled, DePue, DuPuis, DuPew, Depuy, DePuis, DuPue and Depew. It is mentioned in the history of the county in the eleventh century, and was found in the southeastern section where LePuy, two hundred and seventy miles a little southeast of Paris, is the capital town of Haute-Loire, province of Languedoc. In the tenth century its name was Podium Sauctae Mariae, and it sent the flower of its chivalry to the crusades in 1096. Joining Haute-Loire on the northwest is the department of Puy de Lonie, province of Auvergue. Louis Moverie (1643-80), a French historian, says 'DuPuy is an old house prolific of illustrious men.' It is almost certain it had its origin in France. In 1033, when Conrad II. united to the German Em! pire two burgundies, he appointed Raphael DuPuy, who held the office of commander of the Roman cavalry and grand chamberlain of the Roman Republic as governor of the conquered province of Languedoc and Dauphiny, whose descendants became possessors of many fine estates. HisHistory of West Virginia
Surnames: DePue, DuPuy, DuPuis, DuPew, Depuy, DePuis, DuPue, Depew
Submitted by: History of West Virginia
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: House of Stone
Surnames: van Steenis, van Steenhuys
Submitted by:
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Vasque Arotz-tegui . Meaning: site of carpenters or Carpenter's House
Surnames: Arostegui Arosteguy arostegi Arotztegui Ar?stegui
Submitted by: Diego Arostegui
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Belle van Zuylen?s vergeten oma: Maria Jacoba van Goor (1687-1737). Een beknopte studie over zwarten en kleurlingen in Europa en Nederland door de eeuwen heen
De toevallige vondst van een prachtig portret van Maria Jacoba van Goor vormde aanleiding tot mijn archiefbronnen en literatuur onderzoek naar zwarte en gekleurde historische personen. Hierin geef ik een beeld van de methoden en problemen bij het identificeren van deze personen. Tevens was deze vondst een reden om de literatuur van Belle van Zuylen, de biografie?n en de herkomst van haar fortuin door een Afrocentrische bril te bekijken. Met haar gekleurde grootmoeder past onze Belle van Zuylen (1740-1805), madame de Charri?re, in het rijtje van schrijvers als de Russische Alexander Pushkin, de Franse Alexander Dumas, de Britten Elizabeth Barrett en haar man Robert Browning. Evenals de componist Ludwig von Beethoven en Queen Charlotte van Engeland. Allen Europeanen met grote verdiensten die zwarte voorouders hadden. Verder blijkt dat zij in Zwitserland bevriend was met Pierre-Alexander Du Peyrou (1729-1794), een bruine Surinaamse plantagehouder, die ook bekend is als de vriend en de uitgever van het werk van de beroemdste filosoof der Verlichting, Jean Jaques Rousseau. Deze studie weerlegt de gedachte dat zwarten in Nederland allochtoon en vreemd zijn, waar vaststaat dat zwarten al vanaf de klassieke tijd of zoniet eerder in Europa leven. Tevens voorziet dit vernieuwende werk in vele namen en veel portretten van gekleurde Europeanen als tegenwicht, tegen de traditionele neiging gekleurde voorouders te verbergen. Een deel van deze informatie is al bekend in de Engelssprekende wereld bij de Afrikanen in de diaspora. Helaas zal men deze Afrocentrische informatie tevergeefs zoeken in Nederlandse internetpagina?s of op ?witte? site?s. Daar volstaat men met vast te stellen hoe ?lelijk? Koningin Charlotte was met haar ?te brede neus en mond die dezelfde fout vertoonde.? In plaats van te erkennen dat zij Afrikaanse trekken had. Feitelijk worden wij gigantisch belogen door de ?witte? geschiedenis wanneer blijkt dat Columbus niets heeft ontdekt behalve Afrikanen die sinds de oudheid reisden tussen Afrika en de Amerika?s. Ivan van Sertima schreef daarover en toont o.a. vele afbeeldingen van gigantische Afrikaanse koningskoppen. Bernal stelde in ?Black Athena? vast dat de wortels van de Griekse beschaving in Egypte liggen en niet uit het niets ontstonden. De tijdlijnen worden zo verzonnen om zwarte beschavingen te omzeilen. Etnografie is klinkklare onzin. Afbeeldingen van zwarte farao?s en zwarten met grote verdiensten worden ?wit? gemaakt of anders verborgen of vernietigd. De grote voorloper is echter J.A. Rogers die al in 1940 onder moeilijke (lees: racistische omstandigheden) onderzoek deed naar de werkelijke geschiedenis en de rol daarin van zwarte mensen, die over de hele wereld te vinden zijn. Ook in de positie van heersers. Het Portugese, Italiaanse en Franse hof werd net niet onder de voet gelopen door zwarte hovelingen. Europese koningen en koninginnen hadden gekleurde kinderen. Sommigen, als Gustavus IV van Zweden kwamen zelf op de troon terecht.
EGMOND CODFRIED

Afbeelding: Maria Jacoba van Goor door Harmen Serin, 1730. Copyright Foto Iconografisch Bureau/Stichting RKB

ISBN 90-808067-2-2

90 pagina?s, A4, 40 A4 illustraties, lijmbinding.

Prijs: euro 13,00 of euro 15,50 inclusief porto, per exemplaar.

Bestellen: slechts door overmaking op Mees Pierson 25 73 84 367 ten name van E. Codfried,

O.v.v. aantal, naam en adres.

Info: egmondcodfried@hotmail.com/ 070-3478666
Surnames: van Goor, van Tuyll, de Vicq
Submitted by:
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: The last name Nguyen come from Vietnam. Some say that it is tribute name. Meaning, with the last Monarch dynasty of vietnam at an end, the people took up this name in honor of there king
Surnames: Nguyen
Submitted by: Nguyen
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: It means great leader and people with big dreams
Surnames: Lecuyer
Submitted by: God
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Van Huyse
possibly coming from the town Huise (Huyse) in Belgium (Uscias (877), Usa (1080), Husse (1138), Uscias (1158)), now part of Zingem www.zingem.be
Surnames: Vanhuyse, Vanhuysse
Submitted by: Chris Vanhuyse
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Meaning: Vietnamese meaning for "older brother."
Surnames: Huynh
Submitted by:
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin: Uy originally from amoy,china. early 1990's a group of family from this province decided to leave and find some places to live and work.
some went to malaysia, indonesia, philippines, and other places in asia. my grandfather uy, pit chin (florentino) was one of the pioneer in the
philippines. they used small boats to sail. the uy is basically food business lovers. the uy roots is a culinarian experts. from baking, cooking and wines enthusiasts. uy families even though have other business still loves to cook - innovates and create new things about food. this is true most of this uy clan.
Surnames: Uy
Submitted by: johnny b.
Origin of Uy, Meaning of Uy

Origin:
Surnames: Uy
Submitted by: Lex

 • Uy Genealogy Search


   


 • Surname - Genealogy

  Genealogy Products

  Genealogy Books
  French Canadian Sources
  Hidden Sources
  Red Book
  Guidebook of American Genealogy

  Genealogy Programs
  Clooz
  Family Tree Maker Version 16
  GenSmarts
  Passage Express
  Telling Stories
   

  Genealogy Directory

  Access Free Genealogy
  Alabama Genealogy and History
  Arizona Genealogy and History
  Ancestral Search
  Arizona Genealogy
  Canadian Genealogy
  Free Family Tree Website
  Idaho Genealogy and History
  Kentucky Genealogy and History
  Genealogy Gateway
  Genealogy Search
  Genealogy Surnames
  Georgia Genealogy and History
  Nebraska Genealogy and History
  Oregon Genealogy and History
  South Dakota Genealogy
  Surname Guide
  Tennessee Genealogy
  Texas Genealogy
  Uncommon Baby Names
  Vermont Genealogy
  Wisconsin Genealogy  Copyright 2013 by Webified Development. The webpages may be linked to but shall not be reproduced on another site without written permission from Dennis N. Partridge.